Företag

För dig som vill bidra till en bättre arbetsmiljö med friskare medarbetare, oavsett om det är i förebyggande eller i rehabiliterande syfte.

Stöd i rehabilitering

Har du en medarbetare som befinner sig i utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa som du inte vet hur du ska hjälpa? Behöver ni ny kunskap för att tillsammans komma vidare i rehabiliteringen? Då ska ni ta hjälp av mig.

Rehabilitering från utmattning kan vara lång och komplex och kan upplevas svår för alla parter. Med rätt kunskap går det att underlätta det arbetet. För att komma vidare  i rehabiliteringen får ni hjälp med att se helheten och vägledning i att hitta nya perspektiv. Tillsammans ser vi möjliga vägar framåt.

Förebyggande samtalsstöd

Vill du erbjuda dina medarbetare möjligheten att förebygga ohälsa på grund av stress? Vill ni arbeta med friskvård på ett nytt sätt? Då ska ni anlita mig.

Medarbetarna är ert företags viktigaste resurs. Mår medarbetarna bra mår företaget bra. Ett förebyggande friskvårdsarbete är därför alltid en god investering. Ni får en kort väg till samtalsstöd. Samtalen sker under tystnadsplikt. 

Gruppaktiviteter

Vill du erbjuda dina medarbetare en eller flera aktiviteter för att främja psykisk hälsa? Visar er medarbetarundersökning på hög stressnivå bland medarbetarna och ni har slut på idéer kring hur ni ska arbeta med frågan? Ska ni ha kick-off och vill testa på vägledd avslappning eller meditation? Då ska ni boka en aktivitet med mig.

Tillsammans utformar vi ett upplägg som passar ert behov. Aktiviteten kan ske vid ett enstaka tillfälle eller genomföras återkommande. 

 

Föreläsningar

Vill ni få ökad förståelse för vad stress är, hur den påverkar oss och vad som händer om den blir långvarig? Vill ni få kunskap om hur ni kan väva in återhämtning i arbetet och få konkreta verktyg för ett bättre mående? Eller vill ni veta mer om hur prestation, självkänsla och psykisk ohälsa hänger ihop? Då ska ni boka en föreläsning med mig.

Tillsammans utformar vi ett upplägg som passar ert behov. Det finns möjlighet att väva in reflektionsfrågor och praktiska moment som avslappning, mindfulnessövningar eller meditation.

Välkommen med er förfrågan

Varmt välkomna att höra av er för mer information eller för ett samarbetsförslag via kontaktformuläret här.

Jag ser fram emot att höra från just er!

Vänligen Hanna

Jag har F-skattsedel

∼ Tillsammans, för oss själva och för varandra ∼