För er som vill ha stöd i ert viktiga arbete med friskvård och rehabilitering. Tillsammans skapar vi en hållbar förändring kring stress och psykisk ohälsa på er arbetsplats.

  • Har ni en medarbetare som är sjukskriven för utmattning där ni upplever att ni inte kommer vidare i rehabiliteringen?
  • Visar er senaste medarbetarundersökning på hög stressnivå bland medarbetarna och ni har slut på idéer hur ni ska komma tillrätta med detta?
  • Har ni medarbetare som är i riskzonen för stressrelaterad ohälsa?

Då kan jag hjälpa er.

Att arbeta med frågor kring stress och psykisk ohälsa kan kännas både svårt och jobbigt. Utifrån ett holistiskt synsätt hjälper jag er att göra det svåra lite enklare.  Med bred erfarenhet inom HR och terapeutiska samtal är jag en oberoende resurs i stället för, eller som komplement till, er företagshälsovård. 

Med värme
Hanna Sandström
personalvetare och återhämtningsterapeut

När ni behöver stöd för att

  • Förhindra att ohälsa uppstår

Då kan ni ta hjälp av förebyggande samtalsstöd.

När en medarbetare vill hitta nya sätt att hantera och förhålla sig till stress för att kunna ta ansvar för sitt eget mående och förebygga ohälsa. Medarbetaren får stöd i att utforska sig själv för att förstå vad orsaken till den upplevda stressen är. Tillsammans tar vi reda på vad hen behöver för att må bra och vilka förändringar som eventuellt behöver göras. 

Medarbetarna är ert företags viktigaste resurs. Mår medarbetarna bra mår företaget bra. Ett förebyggande friskvårdsarbete är därför alltid en god investering. Samtalen sker under tystnadsplikt.

  • Främja återhämtning på arbetet

Då kan ni ta hjälp av förebyggande aktiviteter.

När en medarbetare eller arbetsgrupp behöver stanna upp och ta en paus för att minska stress och fylla på ny energi genom djupavslappning, vägledd meditation eller öronakupunktur.

Att ta sig tid för återhämtning på arbetet faller sig inte alltid naturligt när kalendern är fulltecknad, men är en ovärderlig investering för att era medarbetare ska må bra över tid.  Tillsammans utformar vi ett upplägg som passar ert behov.

Aktiviteten kan ske vid ett enstaka tillfälle eller genomföras återkommande.

  • Underlätta återgång i arbetet

Då kan ni ta hjälp av rehabiliterande samtal.

När ni tillsammans vill hitta nya vägar för att komma vidare i rehabiliteringen av en medarbetare som är sjukskriven på grund av utmattning.

Rehabilitering från utmattning kan vara lång och komplex och kan upplevas svår för alla parter. Med rätt kunskap går det att underlätta det arbetet. För att komma vidare i rehabiliteringen får ni hjälp med att se helheten och vägledning i att hitta nya perspektiv. Tillsammans ser vi möjliga vägar framåt.

Erbjud din sjukskrivna medarbetare vägledd meditation eller öronakupunktur som komplement till samtal, för att ytterligare främja återhämtning.

Välkommen med er förfrågan

Varmt välkomna att höra av er för mer information eller för ett samarbetsförslag via kontaktformuläret här eller via mail till hanna@vagenhemtilldig.se.

Tillsammans gör vi det svåra lite enklare.

Vänligen Hanna

Jag har F-skattsedel

∼ Tillsammans, för oss själva och för varandra ∼