Allt börjar med oss själva.

Vill jag se mer glädje i världen? Då behöver jag börja med att välja det som ger mig glädje.
Vill jag se mer gemenskap i världen? Då behöver jag börja med att sträcka ut handen till någon i min närhet.
Vill jag att alla ska må bra och se sitt eget värde? Då behöver jag börja med att prioritera mig själv och se mitt eget värde.
Vill jag att alla ska ta sitt ansvar och stå för det de tror på? Då behöver jag börja med att hitta min inre röst och ha modet att våga följa den.

Det vi upplever runt omkring oss är en spegling av vårt inre. Det är betydligt lättare att förändra hur jag förhåller mig till världen, än att förändra världen i sig, även om det såklart kan upplevas som en utmaning att förändra sitt eget synsätt.

Vilken förändring vill du se? Och hur kan du verka för den, om allt börjar med dig?