Oavsett om du känner att livet känns lätt och lustfyllt, tungt och motigt eller någonting mitt emellan, så tror jag på att vi alla mår bra av att stanna upp och lyfta blicken emellanåt. Att kliva upp ur strömmen för att ställa sig bredvid och se helheten. Men det kan krävas både lite vilja och lite mod att göra det, för vi är så vana att prestera och sträva framåt, vilket gör att den spontana känslan ofta är motstånd.

Men allt som finns är här och nu. Och du är vd i ditt liv.

Så om du stannar upp och lyfter blicken, vad ser du då? Vad är det som gör att du väljer att gå på den väg du befinner dig på just nu?

Är det din tro på att ditt värde ligger i det du presterar? Är det för att leva upp till andras förväntningar och krav? Är det av rädsla för att kliva utanför normen? Eller är det för att du medvetet har valt din väg med hjärtat? Är det för att du väljer det som ger dig glädje? Eller kanske en kombination av flera? Eller är det av någon helt annan anledning?

Oavsett vad svaret är så har du alltid möjlighet att välja. Du kan välja att fortsätta på vägen du går, eller välja en annan väg. Valet är ditt. Tänk vilken möjlighet!